El personal del Ayuntamiento supone con las subidas el 41% total de todo el gasto
El presupuesto de 2020 en Manacor contempla entorno a los 3 millones de € en inversiones con varias novedades, urgencias y estudios
El Matadero sobre 87.000 euros. Escuelas rurales 37.000 €. Mobiliario oficinas 60.000 €. Informática 113.000 €. Gabinete asistencial comprar un coche 20.000 €.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 12/11/2019 - 07:30:06
Para plazas y jardines hay 143.000 euros. Para el Museo 80.000 euros. Convenios urbanísticos 131.000 euros. Teatro y Auditorio 500.000 euros. Infraestructuras necesarias 645.000 €. Para Policía local 500.000 €.

Manacor prepara en los presupuestos de 2020 inversiones superiores a los 3 millones de euros. Anoche se aprobó inicialmente las cuentas para el próximo año, ejercicio y mientras el debate se fueron conociendo cantidades. Ahora hay periodo de alegaciones y en diciembre se aprobará definitivamente para tener la disposición económica en todo 2020. El personal del Ayuntamiento de Manacor supone con las subidas el 41% total de todo el gasto de 2020, más de 17 millones de euros.

Sobre inversiones supimos entre otras que hay casi 200.000 euros para los presupuestos participativos que deciden las entidades y colectivos. Para enseñanza en colegios e institutos infraestructuras en educación reglada y municipal sobre 400.000 euros. Para plazas y jardines hay 143.000 euros. Para el Museo 80.000 euros. Convenios urbanísticos 131.000 euros. Teatro y Auditorio 500.000 euros. Infraestructuras necesarias 645.000 €. Para Policía local 500.000 euros, arreglo edificio, galería de tiro, vehículos, señales, otras demandas.

Fondo Mallorquí de solidaridad y cooperación (50.000 euros), Igualdad 50.000 euros, Mobilidad 100.000 euros. Unos 300.000 euros para los proyectos de Vía Majórica, Avenida del Torrente, Vía Portugal, Can Bauzá.

El Matadero sobre 87.000 euros. Escuelas rurales 37.000 €. Mobiliario oficinas 60.000 €. Informática 113.000 €. Gabinete asistencial comprar un coche 20.000 €. Hay dinero para la compra de 90 contenedores, varios proyectos del arquitecto y el ingeniero, para el Fondo Mallorquí de solidaridad y cooperación (50.000 euros), Igualdad 50.000 euros, Mobilidad 100.000 euros. Unos 300.000 euros para los proyectos de Vía Majórica, Avenida del Torrente, Vía Portugal, Can Bauzá. Un catafalco móvil. También se detallaron pequeñas partidas económicas para el litoral, Turismo, costa de Manacor, etc.

Manacor: El pressupost d’enguany és de 46.579.538 €; això és, quasi 2,9 milions més que al 2018, que va ser de 43.715.264 €. Els capítols I (Personal), dotat amb 17.648.970,31 €, i II (Béns i serveis) 18.864.951 €. 

S’APROVA INICIALMENT EL PRESSUPOST MUNICIPAL 2020. El Ple de Manacor va aprovar inicialment, dilluns horabaixa, el pressupost per a l’exercici 2020; el dimarts la regidora l’ha explicat en més calma per a la premsa. Aquest dilluns horabaixa, el Ple de Manacor va aprovar de manera inicial, per onze vots a favor i deu abstencions, el pressupost municipal per a l’exercici 2020. El Ple va transcórrer amb normalitat. Les forces de l’oposició dedicaren més temps a les preguntes esclaridores que no a la confrontació i deixaren entreveure un futur vot a favor a l’aprovació definitiva en veure-hi un parell de modificacions.

Per altra banda, aquest dimarts matí, la regidora d’Economia, Cristina Capó, ha exposat els trets generals del pressupost municipal. En una roda de premsa que ha durat tot just mitja hora, la regidora d’Economia ha volgut posar en blanc sobre negre les principals línies del pressupost municipal de l’any vinent. El pressupost d’enguany és de 46.579.538,65 €; això és, quasi 2,9 milions més que al 2018, que va ser de 43.715.264,8 €. Els capítols I (Personal), dotat amb 17.648.970,31 €, i II (Béns i serveis), dotat amb 18.864.951,32 €, comprenen la major part del pressupost, representant conjuntament el 86,1% d’aquest.

Els capítols IV (Transferències corrents), dotat amb 1.578.677,64, i VII (Transferències de capital), dotat amb 507.961,61 €, són els destinats als organismes dependents de l’Ajuntament de Manacor. Que, en principi, tindran el següent pressupost:

Institut Públic del Teatre Municipal – 500.000 €

Escola Municipal de Mallorquí – 86.700 €

Patronat Municipal d’Esports – 552.150 €

Institució Pública Antoni Maria Alcover – 74.000 €

Estat de previsió ingressos i despeses SAM – 2.954.592,58 €

Els altres capítols són el III (Despeses financeres), dotat amb 30.000 €, el V (Fons de contingència), sense dotació, el VI (Inversions reals), dotat amb 3.721.434,20 €, el VIII (Actius financers), dotat amb 60.100 €, i el IX (Passius financers), dotat amb 1 €. Capó, ha deixat clar que “s’ha apostat per un pressupost més feminista, més social i més verd” i que “augmenta la partida per als pressuposts participatius en 70.000 €”. Feta l’aprovació inicial els grups polítics tenen quinze dies hàbils per a esmenar-lo. Si no hi ha esmenes, el pressupost queda aprovat de manera definitiva. Si n’hi ha, s’hauran de respondre i dur a ple per a la seva aprovació definitiva. 

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


1
1
Recés
No hi va haver recés aquesta vegada?