Santanyí
Sessió Ordinària del Ple
DILLUNS 16 de desembre de 2019, a les 9:00 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Santanyí
ajsantanyi.net 14/12/2019 - 09:46:14

L’Ajuntament de Santanyí es complau a convidar-vos a la sessió ordinària que celebrarà el Consistori en ple aquest DILLUNS 16 de desembre de 2019, a les 9:00 h a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Santanyí:

Es tractaran els següents punts:

1- Aprovació, si escau, de l’acte de la sessió anterior.

2- Dació de compte de decrets de la Batlia.

3- Aprovació provisional de la modificació puntual núm. 93 de les NNSS.

4- Aprovació de criteris i calendari d’activitats.

5- Pròrroga del contracte de recollida selectiva i transport de residus urbans.

6- Aprovació de mutació demanial a l’inventari municipal.

7- Aprovació inicial de pressupost municipal 2020.

8- Moció de SUMA perquè l’Ajuntament retransmeti els plens en directe.

9- Moció de SUMA a favor de l’elaboració d’uns pressupostos participatius la municipi de Santanyí.

10- Moció del PP per a una nova proposta de repartiment de l’import de turisme sostenible tenint en compte els projectes municipals.

11- Moció del PP envers el parc de bombers del Migjorn.

12- Dació de comptes de diverses qüestions i assumptes generals.

13- Control dels òrgans de govern d’aquesta Corporació.

14- Precs i preguntes

Lloc: Ajuntament de Santanyí. Plaça Major, 12.

Hora: 9:00 h

DILLUNS 16 de DESEMBRE de 2019

 

Reciente
Visto
Comentado