Terraferida
Els avions amb destinacio i origen Mallorca han llancat 93 milions de tones de CO₂ a l'atmosfera entre 1993 i 2018
Entre 1993 i 2018 han passat per l'aeroport de Palma 444 milions de passatgers
terraferits 14/12/2019 - 12:23:49

Els avions amb destinacio i origen Mallorca han llancat 93 milions de tones de CO₂ a l'atmosfera entre 1993 i 2018

Entre 1993 i 2018 han passat per l'aeroport de Palma 444 milions de passatgers

El 92% de les emissions de CO₂ generades l'any 2018 corresponen a trajectes entre Palma i destins internacionals

Una recerca al Banc de Dades de l'Agencia Europea del Medi Ambient ha permes a l'entitat Terraferida obtenir informacio del CO₂ emes pels avions amb destinacio i origen Mallorca. El filtratge del registre historic mostra l'evolucio del trafic aeri entre Son Sant Joan (Palma) i desenes de ciutats des de 1993. Aquest creuament de dades sobre vols, origen i desti, distancies recorregudes i nombre de passatgers ha permes estimar el CO₂ emes mensualment (*) des de 1993. Aixi tenim que:

Entre 1993 i 2018 han passat per l'aeroport de Palma 444 milions de passatgers. Els avions que han transportat aquests passatgers han llancat a l'atmosfera fins a 93,4 milions de Tones de CO₂ com a consequencia de la crema dels combustibles.

Els grafics de passatgers transportats (gràfic 1) i CO₂ (gràfic 2) emes pels avions amb origen o desti Palma, mostren un creixement gairebe constant al llarg dels anys, parallel a l'increment de turistes. De fet, entre 1997 i 2018 les emissions de CO₂ (principal gas d'efecte hivernacle) s'haurien doblat. Sols l'any 2018, els combustibles cremats pels avions suposen l'emissio de 5,7 milions de tones de CO₂. Les dades mostren un increment enorme de les emissions sols els darrers 3 anys (gràfic 1), coincidint amb el gran creixement de places turistiques registrat a l'illa els darrers anys i que l'entitat ve assenyalant https://bit.ly/36xLB4U .

Si tenim present sols l'any 2018 (darrer any amb dades completes) veiem que la gran majoria d'emissions de CO₂ corresponen als trajectes efectuats entre Mallorca i Alemanya (42,8%) i Mallorca i el Regne Unit (24,6%). El gruix de les emissions, evidentment, esta vinculat al turisme procedent d'aquests 2 paisos, que junts acumularien un 67% del CO₂ emes pels avions l'any passat. Un 8,7% de les emissions de l'any 2018 correspondria als trajectes entre Palma i ciutats de la resta de l'estat espanyol, un percentatge petit en relacio amb les destinacions internacionals.

Dins aquests calculs no hi hauria, per exemple, tot el CO₂ generat pels avions de passatgers procedents d'America, Asia o Orient Mitja, que no volen directament a Mallorca, sols el de la darrera escala abans d'arribar a Palma. Aixi doncs, el CO₂ emes es en realitat superior al que aquí exposam.

El creixement de vols i passatgers dels darrers anys, esta estretament lligat al creixement de places turistiques i residencials, i es el factor clau que ha impulsat a AENA i ENAIRE a seguir ampliant l'aeroport de Palma. De fet els mesos vinents hi ha previstos tres projectes per incrementar el nombre maxim de sortides/hora un 12%, ampliar la capacitat aeroportuaria un 4,47%, fer creixer les passarelles d'embarcament (36%), les portes d'embarcament (22%) i les places d'aparcament (26%), tal com ha denunciat la Plataforma Contra l'Ampliacio de l'Aeroport fa uns dies https://bit.ly/2RQ5wbd

En definitiva, es impossible fer cap politica climatica coherent sense frenar el creixement de places turistiques i residencials, que comporten de manera parallela un creixement exagerat dels vols i d'infraestructures com els aeroports, els ports i les autopistes. Terraferida lamenta que cap dels responsables publics ni privats que han participat en la COP25 hagi fet cap referencia a l'ampliacio de l'aeroport, ni a les colossals emissions de CO₂ lligades a aquesta gran infraestructura ni al model turistic i immobiliari depredador impulsat a Mallorca fa decades. Seguir amb les actuals politiques de creixement turistic i urbanistic es una irresponsabilitat historica que cal corregir.

Les uniques sortides per intentar rebaixar les emissions de CO₂ a Mallorca i afrontar la crisi ecologica, impliquen frenar l'ampliacio de l'aeroport, planificar la reduccio del nombre de vols i renunciar a obrir noves connexions. Si les administracions locals volen reduir de veritat les emissions, cal frenar i retallar escalonadament la capacitat d'allotjament turistic i establir una moratoria a la construccio de noves urbanitzacions i xalets aillats. Cal prendre decisions i cal fer-ho aviat, el temps s'esgota.

 

Reciente
Visto
Comentado