EUIB
Felicitem l'aprovació per part del Govern del Decret-llei per combatre els excessos turístics
Felicitem l'aprovació per part del Govern del Decret-llei per combatre els excessos en determinades zones turístiques.
premsaeuib 18/01/2020 - 09:13:45

Felicitem l'aprovació per part del Govern del Decret-llei per combatre els excessos turístics

Felicitem l'aprovació per part del Govern del Decret-llei per combatre els excessos en determinades zones turístiques que converteixen a les Illes Balears en pionera en la restricció de la promoció i venda d'alcohol.

Des d'Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) analitzarem durant els propers dies el contingut exacte i concret del decret-llei, que d'entrada ens pareix una mesura encertada tinguent en compte la degradació que pateix la nostra comunitat en matèria turística. 

Considerem que moltes de les regulacions, especialment les relacionades en la venda d'alcohol, que contempla el decret-llei serien positives per la totalitat de les Illes Balears i no només per a les zones on s'aplicara el decret. Element que s'hauria de poder estudiar i discutir al parlament de les Illes Balears. 

A més, l'aplicació a la totalitat de les Illes Balears milloraria l'eficacia de la norma a les zones actualment afectades evitant que la gent compri l'alcohol a zones amb normativa més laxa i despres sortint a les zones afectades pel decret.

Esquerra Unida, a traves del seu diputat al Parlament, aprovarà la convalidació del Decret-llei i demanarà la seva tramitació posterior com a projecte de llei pel procediment d'urgència (Art. 49.2 Estatut i 157.4 del Reglament del Parlament) per a tenir la possibilitat de presentar esmenes i ampliar l'aplicació de les regulacions incorporades al Decret-llei a la totalitat de les Illes.

En paraules del coordinador general d'EUIB, Juanjo Martínez, "Estem molt satisfets d'aquesta mesura, que era necessària. Nosaltres apostarem per la no zonificació, sinó per l'aplicació al conjunt de la CAIB. Malgrat aquest detall que esperem podem discutir parlamentàriament, és una gran notícia per a millorar la qualitat del turisme, i de reduir els excessos que en molts de casos i de forma recurrent veiem al nostre voltant més proper. 

 

Reciente
Visto
Comentado