Hospital de Manacor
Davant el gran increment de casos de covid ingressats aquests darrers dies 'Hospital de Manacor ha decidit, entre altres mesures, la prohibició de visitants i acompanyants a l'Hospital.
Només podran ser acompanyats els pacients vulnerables, és a dir, els pacients que són depenents i els pediàtric.
AMN 26/10/2020 - 15:59:18
Us informam que davant el gran increment de casos de covid ingressats aquests darrers dies, i el gran nombre d'infeccions per SARS-Cov-2 que s'han diagnosticat a la nostra comarca, i molt especialment a la ciutat de Manacor, el Comitè Covid de l'Hospital de Manacor ha decidit, entre altres mesures, la prohibició de visitants i acompanyants a l'Hospital. 

Només podran ser acompanyats els pacients vulnerables, és a dir, els pacients que són depenents i els pediàtric. Això significa que només podran accedir a l'Hospital els pacients i el personal que hi treballa. Us demanam a tots la vostra comprensió i col·laboració en aquests difícils moments, amb el compliment estricte de totes les mesures de seguretat i higiene establertes. 

Os informamos que ante el gran incremento de casos de covid ingresados estos últimos días, y el gran número de infecciones por SARS-Cov-2 que se han diagnosticado en nuestra comarca, y muy especialmente en la ciudad de Manacor, el Comité Covid del Hospital de Manacor ha decidido, entre otras medidas, la prohibición de visitantes y acompañantes en el Hospital. 
Solo podrán ser acompañados los pacientes vulnerables, es decir, los pacientes que son dependientes y los pediátrico.

Esto significa que solo podrán acceder en el Hospital los pacientes y el personal que trabaja. Os pedimos a todos vuestra comprensión y colaboración en estos difíciles momentos, con el cumplimiento estricto de todas las medidas de seguridad e higiene establecidas.
Reciente
Visto
Comentado