15%, aquest fet juntament amb la creació de 3 noves places de policia
L’Ajuntament d’Inca incrementa el seu pressupost en un 6% per a l’any 2020 i augmenta les partides de seguretat, infraestructures, neteja i manteniment de la ciutat
D’altra banda, en el pressupost del 2020 es manté com un eix principal la creació d’un model de ciutat sostenible i el manteniment d’una ciutat habitable. Per aquest motiu, s’incrementa en 115.000 euros.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 09/12/2019 - 10:31:00
Mercat Cobert. En aquest sentit, es continua també amb la línia de subvencions per rehabilitació de façanes i s’incrementa la partida en 50.000 euros respecte al 2019.

L’Ajuntament d’Inca incrementa el seu pressupost en un 6% per a l’any 2020 i augmenta les partides de seguretat, infraestructures, neteja i manteniment de la ciutat. El pressupost per a l’any 2020 de l’Ajuntament d’Inca serà de 29.544.502,18 euros en l’estat d’ingressos, això suposa un increment del 5,9% respecte al passat any; i 28.288.602,90 en l’estat de despeses. Les línies estratègiques per al pròxim any, així com es reflecteix en els comptes, se centren en el compromís ferm amb les polítiques de caràcter social, la seguretat ciutadana com a element bàsic de convivència i civisme, la neteja viària i la recollida de residus apostant per la sostenibilitat, i les infraestructures generadores d’oportunitats i nous serveis.

Així doncs, aquests pressuposts posen l'accent en la consolidació de l'estat del benestar des d'una perspectiva municipal. La partida destinada a seguretat i mobilitat ciutadana s’incrementa un 15%, aquest fet juntament amb la creació de 3 noves places de policia pretén precisament, aprofundir en un dels aspectes que més ocupen a l’actual equip de govern: la seguretat, el civisme i la convivència.

L'augment constant de la població anirà lligat a noves inversions per garantir els serveis bàsics del municipi i així ho reflectim a aquests pressuposts.”, ha assenyalat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

Així mateix, els capítols d’inversions suposen un import de 2.068.426,03 euros, el que suposa un manteniment del ritme inversor municipal. Es realitzaran inversions en infraestructures cabdals per a la nostra ciutat, que continuaran fent d'Inca, un pol d’atracció empresarial i comercial per noves empreses i entitats. La inversió més important és l'obra de la Plaça Mallorca, així com el començament de les obres per l'esponjament del casc antic i de la reforma del Mercat Cobert. En aquest sentit, es continua també amb la línia de subvencions per rehabilitació de façanes i s’incrementa la partida en 50.000 euros respecte al 2019.

D’altra banda, en el pressupost del 2020 es manté com un eix principal la creació d’un model de ciutat sostenible i el manteniment d’una ciutat habitable. Per aquest motiu, s’incrementa en 115.000 euros l’import destinat a la recollida de fems i la gestió de residus. A més a més, es preveu que es destinaran 800.000 euros a tasques de manteniment i millora de les instal·lacions i infraestructures, dins l’àrea de serveis.

Per últim, destacar que enguany s’han replantejat els pressupostes i s’ha definit una nova estructura amb l’objectiu de fer-los encara més adequats a la situació actual i l’organització vigent de l’Ajuntament, tenint sempre present la necessitat de continuar construint una ciutat dinàmica, viva, solidària i generadora d’oportunitats. La sostenibilitat i l’eficiència, entenent-les des de la transversalitat de totes les àrees, són els factors que regeixen els pressuposts de 2020.

Cal subratllar, a més a més, que es tancarà l'exercici pressupostari 2019 eixugant el 100% del deute públic de la institució. Aquest fet, segons els serveis tècnics del Consistori, suposa un avanç importantíssim que possibilita un escenari d'estabilitat econòmica i que situa la nostra ciutat en un punt de partida immillorable i permet començar el 2019 amb superàvit.

“Avançam de manera ascendent cap a un creixement intel·ligent i ho fem tenint ben clar els principis del rigor i la solvència econòmica però assumint que no podem deixar ningú enrere. L'augment constant de la població anirà lligat a noves inversions per garantir els serveis bàsics del municipi i així ho reflectim a aquests pressuposts.”, ha assenyalat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado