Sa vetlada mallorquinista va acabar amb so tradicional himne Pàtria
Fundación Jaume III: Enmig de 700 persones que ompliren de gom en gom Binicomprat, Gabriel Buades Fuster va guanyar es II Premi Gabriel Maura de relats breus en mallorquí
S’accèssit pes segon classificat, valorat en 500€ i otorgat per Finca Tagamanent, va esser per Juan Antonio Fuster per “¿Qui coneix Fra Joan?”, una espipellada de sa vida, obra i miracles d’un personatge..
AGENCIA MANACORNOTICIAS 28/10/2017 - 08:52:00
Darrere Catalunya, hi anam noltros. Molt emotiva va esser s’intervenció de Ramon Bosch, president de sa Fundació Joan Boscà i fundador de Societat Civil Catalana. Bosch va assegurar que ahir...

Gabriel Buades Fuster guanya II Premi Gabriel Maura per sa seva obra “Ses beaces de s’ase”. Segon premi per Juan Antonio Fuster pes relat “¿Qui coneix fra Joan?” – Devers 700 persones umplen a vessar es restaurant de Binicomprat – Joan Pons exigeix a ses autoritats educatives de Balears que dissenyin un relat alternatiu an es des catalanisme a ses escoles per no caure en es mateixos errors de Catalunya – Ramon Bosch assegura que, as cap de trenta anys de fer lo que ha volgut, es nacionalisme és mort. Enmig de 700 persones que ompliren de gom en gom Binicomprat, Gabriel Buades Fuster va guanyar es II Premi Gabriel Maura de relats breus en mallorquí per sa seva obra “Ses beaces de s’ase”, un premi valorat amb 1.000€ i que ha estat patrocinat per Finca Comasema.

S’accèssit pes segon classificat, valorat en 500€ i otorgat per Finca Tagamanent, va esser per Juan Antonio Fuster per “¿Qui coneix Fra Joan?”, una espipellada de sa vida, obra i miracles d’un personatge extraordinari com va esser Fra Joan, missioner franciscà de Mallorca que va explorar terres colombianes a mitjan segle XVIII i que ara comença a esser reconegut per part de ses autoritats d’aquell país. Ses dues distincions destinades a sa societat civil mallorquina per sa seva contribució a sa normalisació en mallorquí varen correspondre a s’empresa Estètica Ozon de Sineu i a sa plataforma Salvem Sa Feixina. Tant una com s’altra fan totes ses comunicacions i tenen tota sa cartelleria en bon mallorquí. Finalment, se va reconèixer sa contribució de Pep Zaforteza i Gabriel Barceló Oliver a posar es pilars d’una fundació que no s’atura de crèixer.

Defensar es mallorquí és sa millor manera de defensar Espanya. Es vicepresident de Menorca, Joan Pons, va encetar sa gala d’ahir amb un discurs que mai va perdre de vista ses hores trascendentals.

Defensar es mallorquí és sa millor manera de defensar Espanya. Es vicepresident de Menorca, Joan Pons, va encetar sa gala d’ahir amb un discurs que mai va perdre de vista ses hores trascendentals que viu Catalunya i va avisar ses nostres autoritats educatives. “Ha arribat s’hora que ses nostres autoritats polítiques de Baleaers comencin a tener un relat alternatiu an aquests trenta anys de catalanisme a ses escoles que una classe política curta de vista ha consentit. Un relat històric, lingüístic i cultural oposat a un relat que, en nom de sa cultura catalana, només tenia com a objectiu sa destrucció d’Espanya”. Després de mostrar sa seva solidaritat amb sos catalans no separatistes i animar-los perquè aguantassin i lluitassin per una Espanya lliure i unida, Pons recordà sa complicitat des nostros governants balears amb el Procés, fins i tot priorisant ets interessos des separatisme davant ets interessos des propis balears a qui representen. Finalment, Pons denuncià s’amenaça que un projecte com es Països Catalans significava per Balears, un projecte que de consumar-se mos despullaria de totes ses nostres senyes d’identitat.

Darrere Catalunya, hi anam noltros. Molt emotiva va esser s’intervenció de Ramon Bosch, president de sa Fundació Joan Boscà i fundador de Societat Civil Catalana. Bosch va assegurar que ahir es nacionalisme havia rebentat amb sa proclamació d’una Repúbica catalana efímera i impossible. Es fundador de SCC va afirmar que es nacionalisme és mort perquè ha mostrat a tot el món sa seva vertadera cara. Recordà que es gran factótum del Procés va esser “Jordi Pujol, el gran malfactor”, que se gastà milions i milions creant unes estructures d’estat perquè es catalans se separassin emocionalment d’Espanya, una tasca que ha derivat en aquests darrers sis anys cap a tot això que hem anomenat Procés. Es grans responsables han estat “periodistes i mestres”, autèntiques corretges de transmissió des moviment secessionista que, aprofitant ses posicions estratègiques que ocupen, han edudat en s’odi i es victimisme generacions senceres de catalans, sobretot ses més joves, víctimes de tota aquesta propaganda. Bosch avisà que darrere Catalunya hi anirem es balears, que era una qüestió de temps, perquè aquí se viu una situació parescuda a sa de Catalunya: s’educació està en mans des nacionalistes i es nacionalisme compta amb grans simpaties a sa premsa.

Sa vetlada mallorquinista va acabar amb so tradicional himne Pàtria que cantaren ets assistents mentre aixecaven a l’aire centenars i centenars de banderetes espanyoles i mallorquines. Presència de persones destacades dins s’àmbit social, econòmic, civil i polític de Balears i d’Espanya Vet aquí ses personalitats que assistiren a s’acte d’ahir divendres: - Josep Ramon Bosch (president de sa Fundació Joan Boscà), Óscar Rueda (Lo Rat Penat), Voro López (ex president Secció Filológica Real Acadèmica de la Cultura Valenciana), Miquel A. Lledó (acadèmic RACV), Jorge Campos (president Círculo Balear), Alfonso Pérez-Maura de la Peña (nebot nét de Gabriel Maura i president de sa Fundación Antonio Maura), Carlos Serra (PLIS), Julián Ruiz Bravo (PLIS).

- Fernando Navarro, Xavier Pericay, Olga Ballester i Juana María Salas, de C’s. - José Ramón Bauzá (expresident) Llorenç Galmés (batle de Santanyí i diputat), Marga Vicenç (president NNGG Illes Balears), Aina Aguiló, Marc Álvarez (secretari NNGG Illes Balears), Rafael Lillo (membre directiva NNGG Illes Balears), Alejandro Sanz (exdiputat), Llorenç Suau (exbatle d’Andratx), Ramón Oliver (exbatle de Palmanyola) - Sara Oliver (exregidora EL PI de Llorito, ara independent) - Maria Mesquida (coordinadora d’UPyD a Balears) - Guillermo Sampol (vicesecretari de Joventut de Vox), Andrea Ruiz (vicesecretària d’organisació de Vox) - Carlos Zayas (exdiputat nacional des PSOE), Gaspar Sabater, Román Piña Homs, Román Piña Valls - Carlos de Salort Sintes (comte de Torre Saura), Gabriel Barceló Oliver, Fernando Alzamora (expresident de Sa Nostra), Guillem Sampol (empresari), Miquel Nigorra (empresari) I avui homenatge an el rei Jaume III a Llucmajor. Avui dissabte a les 12:00h hi ha convocat un homenatge an el rei Jaume III a sa creu des Camp de sa Batalla, a Llucmajor, per commemorar sa mort del rei Jaume III un 25 d’octubre de 1349, una derrota de ses tropes des nostro rei llegítim davant s’exèrcit de Pere IV que va significar es punt i final de sa dinastia privativa mallorquina i de Mallorques com a regne indpendent.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado