STEI
L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB PRETEN ANUL·LAR LA PUJADA RETRIBUTIVA DEL SEU PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC
Avui s’ha celebrat una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB
stei.cat 07/08/2020 - 07:49:51

L’ADMINISTRACIÓ DE LA CAIB PRETEN ANUL·LAR LA PUJADA RETRIBUTIVA DEL SEU PERSONAL EMPLEAT PÚBLIC

Avui s’ha celebrat una sessió extraordinària de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la CAIB (Educació, Sanitat i Serveis Generals) amb l’únic punt de l’orde del dia d’aplicació del Reial Decret Llei 2/2020.

Aquesta norma estatal determina la pujada retributiva del 2% per a l’any 2020 del personal empleat públic de totes les administracions públiques.

Cal destacar que la major part de les administracions (estatal, autonòmiques i locals) ja han aplicat aquesta pujada al seus treballadors. A la Mesa General d’avui, presidida per les conselleres d’Hisenda i d’Administracions Públiques, l’Administració ha fet la proposta de només aplicar la pujada del 2% a les retribucions bàsiques i, a la vegada, la baixada en la mateixa quantia a un dels complements autonòmics. Aquesta maniobra suposa neutralitzar i, per tant, deixar sense efecte la pujada retributiva dels empleats públics de l’Administració Autonòmica.

L’Administració ha presentat la proposta de paraula, sense cap documentació prèvia ni al llarg de la reunió, la qual cosa demostra la seva nul·la voluntat negociadora.

L’STEI Intersindical, d’acord amb el procediment negociador, ha demanat la retirada de la proposta, davant el posicionament en contra de tota la part social, o si l’Administració la sotmetia a votació. L’administració no ha acceptat cap de les dues propostes i ha aixecat la sessió.

L’STEI Intersindical denuncia que el Govern Balear serà l’única administració que no complirà amb la pujada retributiva dels seus treballadors.

L’STEI Intersindical ha manifestat a la Mesa General d’Empleats Públics el seu desacord amb la proposta presentada i ha fet saber a l’Administració que això generarà un clima de conflicte amb els seus treballadors públics.

 

Reciente
Visto
Comentado