La Llama irá acompañada por los xeremiers de la Escuela Municipal
La Llama del Canigó llega a Manacor el día de Sant Joan el acto comenzará a las 19:30 horas del lunes 24 de junio en la Plaza del Convent, habrá concierto
La Flama a Mallorca. Este año hará siete años que la Llama del Canigó llega a Alaró. Fue en 2017, cuando el edil de entonces, Guillem Balboa, fue a recogerla por primera vez al Parlamento de Cataluña.
AGENCIA MANACORNOTICIAS 19/06/2024 - 14:11:00
OCB de Manacor. Tras los parlamentos, habrá un concierto de guitarra a cargo del artista y compositor Damià Timoner, en un espectáculo donde también participan Rosa Torrandell y Guillem Galmés.

La Llama del Canigó llega a Manacor el día de Sant Joan. Un año más, el pueblo de Manacor recibirá la Llama del Canigó y lo hará como ya es tradicional, el 24 de junio, festividad de Sant Joan. El día antes, una representación de la OCB de Manacor, se desplazará al pueblo de Alaró donde se distribuirán las llamas que llegarán a los demás pueblos de Mallorca.

En Manacor, el acto comenzará a las 19.30 horas del lunes, 24 de junio en la Plaza del Convento, la recepción de la Llama irá acompañada por los xeremiers de la Escuela Municipal de Mallorquí y será recibida por las autoridades municipales. Se hará lectura del manifiesto a cargo de la Obra Cultural Balear de Manacor. Después, iremos con pasacalles hacia la Institución Pública Antoni M. Alcover donde se celebrará el acto de clausura del curso 2023-2024 de la OCB de Manacor. Tras los parlamentos, habrá un concierto de guitarra a cargo del artista y compositor Damià Timoner, en un espectáculo donde también participan Rosa Torrandell y Guillem Galmés. Colaboran el Ayuntamiento de Manacor, Escuela Municipal de Mallorquín y la Institución Alcover.

1907, cuando el alaronero Joan Rosselló de Son Forteza organizó arriba de la cima del Castillo un encendido de hogueras para enlazar Mallorca con las cumbres de Montserrat y el Canigó.

UN POCO DE HISTORIA. La Flama del Canigó es la fiesta de encendido de los Fuegos de Sant Joan, símbolo de nuestra identidad, una fiesta popular arraigada a lo largo de los Países Catalanes que tiene el elemento del fuego como símbolo preeminente. La tradición de las hogueras de San Juan es una celebración muy antigua, transmitida de generación en generación a lo largo de muchos siglos, con ella los primeros pobladores de nuestras comarcas festejaban la noche más corta del año: el solsticio de verano. De esta manera, se han ido transformando aquellas celebraciones prehistóricas en los Fuegos de San Juan actuales. Las fiestas populares y tradicionales son una herramienta básica de cohesión y de construcción colectiva.

Como tales, las tradiciones se van renovando y adaptando a las nuevas realidades sociales y culturales. Ante los nuevos retos sociales que nos afectan, la cultura popular es una buena herramienta de transformación y de cohesión. Por ello, queremos dar un nuevo impulso a la Fiesta de San Juan dotando de más herramientas a la Llama del Canigó para arraigarla al máximo número de municipios y ciudades del país y hacer el referente nacional de la fiesta de Sant Joan.

La Flama a Mallorca. Este año hará siete años que la Llama del Canigó llega a Alaró. Fue en 2017, cuando el edil de entonces, Guillem Balboa, fue a recogerla por primera vez al Parlamento de Cataluña. La Delegación de la Obra Cultural Balear en Alaró continuó esta iniciativa hasta la actualidad: «Tenemos la satisfacción de llevar la Llama a nuestro pueblo, para que desde aquí llegue a otros lugares de la Isla». Alaró organiza cada año la Fiesta de la Llama de la Lengua, cuyo origen se remonta al año 1907, cuando el alaronero Joan Rosselló de Son Forteza organizó arriba de la cima del Castillo un encendido de hogueras para enlazar Mallorca con las cumbres de Montserrat y el Canigó. Desde este municipio de El Raiguer, la Flama recorrerá este año hasta 38 municipios de Mallorca.

La Flama del Canigó arriba a Manacor el dia de Sant Joan. Un any més, el poble de Manacor rebrà la Flama del Canigó i ho farà com ja és tradicional, el 24 de juny, festivitat de Sant Joan. El dia abans, una representació de l'OCB de Manacor, es desplaçarà al poble d'Alaró on es distribuiran les flames que arribaran als demés pobles de Mallorca.

A Manacor, l'acte començarà a les 19.30 hores del dilluns, 24 de juny a la Plaça del Convent, la recepció de la Flama anirà acompanyada pels xeremiers de l'Escola Municipal de Mallorquí i serà rebuda per les autoritats municipals. Es farà lectura del manifest a càrrec de l'Obra Cultural Balear de Manacor. Després, anirem amb cercavila cap a la Institució Pública Antoni M. Alcover on se celebrarà l'acte de cloenda del curs 2023-2024 de l'OCB de Manacor. Després dels parlaments, hi haurà un concert de guitarra a càrrec de l'artista i compositor Damià Timoner, en un espectacle on també hi participen Rosa Torrandell i Guillem Galmés. Col·laboren l'Ajuntament de Manacor, Escola Municipal de Mallorquí i la Institució Alcover.

UN POC D'HISTÒRIA. La Flama del Canigó és la festa d’encesa dels Focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat, una festa popular arrelada al llarg dels Països Catalans que té l'element del foc com a símbol preeminent. La tradició de les fogueres de Sant Joan és una celebració molt antiga, transmesa de generació en generació al llarg de molts segles, amb ella els primers pobladors de les nostres comarques festejaven la nit més curta de l’any: el solstici d’estiu. D’aquesta manera, s’han anat transformant aquelles celebracions prehistòriques en els Focs de Sant Joan actuals. Les festes populars i tradicionals són una eina bàsica de cohesió i de construcció col·lectiva.

Com a tals, les tradicions es van renovant i adaptant a les noves realitats socials i culturals. Davant els nous reptes socials que ens afecten, la cultura popular és una bona eina de transformació i de cohesió. Per això, volem donar un nou impuls a la Festa de Sant Joan dotant de més eines la Flama del Canigó per arrelarla al màxim nombre de municipis i ciutats del país i fer-ne el referent nacional de la festa de Sant Joan.

La Flama a Mallorca. Enguany farà set anys que la Flama del Canigó arriba a Alaró. Va ser el 2017, quan el batle d’aleshores, Guillem Balboa, va anar a recollir-la per primera vegada al Parlament de Catalunya. La Delegació de l’Obra Cultural Balear a Alaró va continuar aquesta iniciativa fins a l'acualitat: «Tenim la satisfacció de dur la Flama al nostre poble, perquè des d’aquí arribi a altres indrets de l’Illa». Alaró organitza cada any la Festa de la Flama de la Llengua, l’origen de la qual es remunta a l’any 1907, quan l’alaroner Joan Rosselló de Son Forteza va organitzar dalt del cim del Castell una encesa de fogueres per a enllaçar Mallorca amb els cims de Montserrat i el Canigó. Des d'aquest municipi del Raiguer, la Flama recorrerà enguany fins a 38 municipis de Mallorca.

¿Te ha parecido interesante la noticia?

 Sí  No
Reciente
Visto
Comentado


3
1
Jo
Oliver ,deixa de copiar Catalunya i centret amb il.luminar Manacor que és més necessari i per quatre arreplegats que sou ,Manacor és ple de gent que no surt quan fa fosca per sa ridícula llum que hi ha!!! Ha!!!! Las afueras también existen!!!!!
Cati
Basta veure ses quatre rates que hi van ,per comprovar que només es fan coses per una minoria ,Oliver ,pensa que ets el batle de TOT el poble i no només dels teus!!!
Tofol
En veurem de beneitures!!!